Information

Avgift

Hur betalas avgiften?

Inbetalningskort skickas ut från vår förvaltare Hansson & Hööglund Fastighetsförvaltning AB kvartalsvis.

Vad ingår i avgiften?

Värme och VA ingår i avgiften.

El, gas eller kabel-TV ingår ej i avgiften.
Bredband ingår ej i avgiften, det faktureras som en separat utgiftspost.

Eventuella avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är vid 2018-11-15 planerade under 2018 eller 2019.

Kommunikation

Bredband & TV

Under extrastämman 2019-01-22 togs ett beslut att beställa en gruppanslutning från ComHem för Bredband, där även telefoni ingår kostnadsfritt för de som önskar.

 • Gruppanslutningen är 250/50 mbit/s bredband för 161 kr per månad inkl. moms och börjar gälla från och med 2019-04-01.
  • Avgiften kommer att läggas till på de avier som skickas ut kvartalsvis från Hansson & Hööglund , som en separat utgiftspost.
  • Vill man ha snabbare bredband än de 250/50 mbit/s som ingår får man själv beställa från ComHem, med en rabatt på 350kr tack vare gruppanslutningen.
  • Comhem gruppavtalskundservice: 0775-171720
 • För er som idag har ett bredbandsabonnemang med bindningstid kvar:
  • Om man idag har ett bredbandsabonnemang med bindningstid kvar som motsvarar gruppanslutningen, eller lägre hastighet, slutar man få egna fakturor från ComHem.
  • Om man idag har ett bredbandsabonnemang med bindningstid kvar som är snabbare än gruppabonnemanget, fortsätter man att få egna fakturor men med en rabatt p.g.a. gruppanslutningen.
 • Gruppanslutningen påverkar inte TV-abonnemang.
  • TV-abonnemang faktureras och beställs individuellt precis som tidigare.
  • Det är ingen rabatt på TV-abonnemang då gruppanslutningen enbart är för bredband.

Bra att veta

Sopor & Källsortering

Vid porten finns sopnedkast för hushållssopor.

Källsortering finns vid hörnet av Bergsgatan och Polhemsgatan, ca 50 meter upp i backen. Vid stationen sorteras:

 • Papper
 • Kartong
 • Glas
 • Metall
 • Plast

Eftersom det finns sopsortering så nära fastigheten är inte sophämtningen eller kärlen dimensionerade för annat än hushållssopor, så det är viktigt att emballage och annat som faktiskt kan och bör källsorteras lämnas vid miljöstationen.

Parkering

Föreningen tillhandahåller ingen parkering utöver ordinarie boendeparkering via Stockholms Stad.

Föreningen

Om föreningen

Föreningen bildades 1996 och ett år senare förvärvades fastigheten som är på 5 våningar med 33 lägenheter och 2 lokaler. Fastigheten uppfördes 1931. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Juridiska personer

Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.

Fastigheten

Renoveringar

Utförda renoveringar

 • 2018: renovering av tvättstugan. Ommålning av trapphus, entré.

Planerade renoveringar

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga
Det finns tvättstuga i källaren med två maskiner, torkskåp, torktumlare och mangel. Det finns ingen hiss ner till källaren.

Förråd
Varje lägenhet har ett tillhörande vindsförråd. Det finns ingen hiss som leder hela vägen upp till vinden.

Cykelrum
I källaren finns ett rum avsett för cykelförvaring. Det finns ingen hiss ner till källaren.

Soprum
Hushållssopor kastas innanför dörren. All sopsortering sker vid sopstationen 50 meter från ytterdörren i korsningen Berggatan / Polhemsgatan.

Takterass
Föreningen har en takterass med ingång från vinden. Terassen bokas i förväg av den lägenhetsinnehavare som vill nyttja den. Det finns ingen hiss som leder hela vägen upp till vinden.